:: [กิจกรรมโครงการติดตามประเมินฯโครงการSHAP] งานมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ ปี 2560 (19 ต.ค.60)
   วันที่ 21 ก.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 887 ครั้ง |

งานมอบรางวัล วิสาหกิจต้นแบบ ปี 2560 ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560

จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณวินัยศักดิ์ เหมืองทอง  email : shapdip@hotmail.com

โครงการ SHAP (โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com