:: จัดประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”
   วันที่ 24 ต.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 47009 ครั้ง |

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร

- เสวนาผู้บริหารภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” เราจะไปด้วยกันอย่างไร”

- ชม & แชร์ นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

- ใช้สกุลเงิน Happy University เลือกช้อปความสุข ณ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

www.happinometer.com

www.ipsr.mahidol.ac.th

 

 

 

http://www.happinometer.com/happinometerMain/ckeditor/plugins/imageuploader/imgupload.php?CKEditor=editor1&CKEditorFuncNum=1&langCode=en


Download File

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com