:: เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ“International Day of Happiness: Happiness in Asian Context”
   วันที่ 08 มี.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 854 ครั้ง |

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Day of Happiness: Happiness in Asian Context”

เนื่องในโอกาส "วันความสุขสากล" 20 มีนาคม ประจำปี 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรม AETAS bangkok ซอยร่วมฤดี 

เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การวิจัยด้านความสุขในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน 

และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มนักวิจัยที่ทำงานวิจัยด้านความสุขในประเทศต่างๆ

เข้าร่วมประชุมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย / จำกัดหน่วยงานละ 2 ท่าน

*กำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป **การประชุมเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งรายการ

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วม ภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณปรียา 02-4410201-4 ต่อ 538

 

จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 


Download File

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com