:: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "นวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวตามองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น"
   วันที่ 20 ก.พ. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 727 ครั้ง |

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวตามองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น : รูปแบบ เครื่องมือ และ การขับเคลื่อน การสร้างครอบครัวอบอุ่นในองค์กร

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 205 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดย โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ภายใต้การสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com