:: ความสุขมีเอว
   วันที่ 03 มี.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 588 ครั้ง |

  

            “ความสุข” เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ ทว่าเวลาที่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต” รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (Thailand Center for Happy Worker Studies:TCHS) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พยายามบอกดังๆ ว่า “ความสุขวัดได้นะ” เสียงต่อต้านราวกับฝูงต่อก็กรูกันเข้ามาดังกระหึ่ม “มันวัดไม่ได้หรอกนะ ออเจ้า!!”

            ในฐานะนักวิชาการที่คร่ำหวอดกับงานวิจัยมาทั้งชีวิต เธอบอกว่า ความสุขมีเอว ยืดได้ หดได้ และวัดผลได้ ว่าคนทำงานกำลังมีความสุข “ล้นปริ” เหมือนขนมถ้วยฟู หรือความสุข “บางเบา” ราวกับขนมลา

            นิยามของความสุขที่แท้ทรูก็คือ “ทำอย่างไรให้ความทุกข์มันลดลง” มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้ทุกข์ลดลง แต่มันยากตรงที่ไม่ยอมทำ เพราะเรื่องของความสุขเป็นเรื่องเฉพาะตัว ของใครของมัน ทำแทนกันไม่ได้

            “ความสุขเป็นเรื่องของเรา เราทุกคนต้องสร้างความสุขให้กับตัวเอง”

            รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของทุกองค์กร ล้วนแล้วแต่อยากเป็นองค์กรแห่งความสุข บนฐานคิดการทำให้พนักงานพึงพอใจ จนเกิดเป็นความผูกพันกับองค์กร พนักงานมีสมดุลชีวิต ทำงานได้ ใช้ชีวิตได้ สุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ร่วมแรงร่วมใจกับผู้บริหาร นำพาองค์กรไปสู่ร่มเงาแห่งความสุขที่ยั่งยืนด้วยกัน

            นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ภายใต้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ยังได้แตกแขนงความสุขออกมาเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” อีกทางหนึ่งด้วย จากการมองว่า เบื้องหลังการผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน คนทำงานในมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนจะต้องมีความสุขเป็นของตัวเองก่อน ถึงจะส่งต่อความสุขไปนักศึกษาได้

            โดยกุญแจสำคัญที่จะทำให้ร่มเงาความสุขในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่บนลงล่าง มหาวิทยาลัยนั้นๆ ถึงจะบรรลุเป้าหมายความสุขที่แท้จริงได้ ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตัวโครงการ ทางศูนย์วิจัยฯ ได้รับความร่วมมือจากบรรดาภาคีเครือข่าย 40 แห่ง

            สำหรับรูปแบบการทำงาน จะอยู่ภายใต้แนวคิด การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H) ด้วยการใช้เครื่องมือแฮปปี้โนมิเตอร์ วัดใน 4 ปัจจัยหลักคือ ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลชีวิต และความสุข โดยส่งผ่านมือ “นักสร้างสุของค์กร” ที่จะเข้ามาอัพโหลดความรู้ผ่านหลักสูตร R2H ใน 40 ภาคีเครือข่าย

          โดยภาพรวมความสุขของคนทำงานคือ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้รับการยอมรับและยกย่อง ได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง มีความก้าวหน้า มีผู้บังคับบัญชาที่มีเมตตาสูง มีสวัสดิการที่เหมาะสม และมีเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ

            “สุดท้ายแล้วปลายทางขององค์กรแห่งความสุขคือ การทำงานเป็นทีม ความพร้อมทางด้าน กาย จิต วิญญาณ สังคม และปัญญา เรียกว่าเบญจสุขภาวะ และความรักความผูกพันในวัฒนธรรมองค์กร”

            ในยุคดิจิทัล เราต้องการคนที่ดูดีทั้งในการทำงาน (smart people) และการใช้ชีวิต (smart life)

            โดยคนที่ดูดีในสังคมการทำงานคือ มีแบบฉบับของ 3 เก่ง ได้แก่ เก่งคน เก่งงาน และเก่งคิด ขณะที่ คนที่ดูดีในการใช้ชีวิตคือ คนที่สามารถสร้างตัวเองให้บรมสุขใน 9 มิติของ Happy8 Plus จากการวัดผ่านเครื่องมือแฮปปี้โนมิเตอร์

            ก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ได้เผยผลสำรวจ ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 พบว่า 3 อุตสาหกรรมที่มีความสุขมากที่สุดจาก 17 อุตสาหกรรมได้แก่ การศึกษา 64.9% กิจกรรมด้านสุขภาพและความงาม 62.0% และการบริหาร การป้องกันประเทศ 61.3%

            “ถ้าเราทำงานแล้วสร้างคุณค่าให้งาน คนก็จะเชื่อถือเรา การเป็นคนเก่งคนดีสามารถผลิตอะไรก็ได้ ตามที่ตัวเองอยากได้ และองค์กรก็อยากได้ ทำได้หมด แสดงว่าเราได้บริหารจัดการความสุขของเรา กับความสุของค์กรได้เรียบร้อยแล้ว”

          และเส้นรอบเอวของความสุขก็จะขยายวงออกไปเรื่อยๆ จากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่ง ขยับวนกันไป ช่วยกันส่งต่อความสุข

 

(เรียบเรียงจากงานอบรมเชิงปฏิบัติการ R2H-Happy University “Walk & Run to Happy MU : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้ สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล” วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com