:: ไม่มีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่าง ‘การทำงาน’ กับ ‘การเรียนรู้’
   วันที่ 19 พ.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 521 ครั้ง |

            แรงบีบคั้นจากเทคโนโลยีกำลังตีวงล้อมมหาวิทยาลัยไทยมากขึ้นทุกขณะ หลายปีมานี้เราจะได้ยินข่าวคราวสถาบันอุดมศึกษาของไทยเราเริ่มส่งสัญญาณเจ๊งเป็นแถบๆ ปัจจัยหลักจากคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ ที่โดนใจผู้เรียนมากกว่า ทั้งด้านค่าใช้จ่าย และเวลาที่ยืดหยุ่น

            ไม่ต่างอะไรกับที่คนกลุ่มหนึ่งเริ่มหันไปดูละครรีรันในออนไลน์ เพื่อหนีโฆษณา และสามารถจัดสรรเวลาให้ดูเต็มอิ่ม ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกในฉากสุดฟิน

            อีกปัจจัยหนึ่งคือ ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยแทบหาเด็กมาเรียนไม่ได้ ในยุคที่สังคมไทยกำลังอินเทรนด์ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามประเทศพัฒนาแล้วไปติดๆ

            ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่าล้านคน จากเมื่อ 10 ปีที่แล้วเราเคยมีเด็กเกิดใหม่เกิน 1 ล้านคน แถมประชากรรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชาย ต่างครองตัวเป็นโสดโดยไม่สมัครใจอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อรวมตัวเลขเข้ากับครอบครัวหนุ่มสาวที่แต่งกันไปแล้วสมัครใจที่จะไม่มีลูก ส่งผลให้ปี 2562 นี้จะเป็นก้าวแรกที่สังคมไทย มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

            จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวที่แปรสภาพไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี จึงส่งผลกระทบกับรั้วอุดมศึกษาไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

            ก่อนหน้านี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 เคยบรรยายเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ในอนาคตการเรียนกับการทำงาน จะเป็นเรื่องเดียวกัน เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา 

             ต่อไปการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย จะลดวามสำคัญลงไป เกรดและใบปริญญาจะไม่มีความหมายอีกต่อไป

            สิ่งที่เด็กเจเนอเรชันใหม่ต้องการคือ ทักษะในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่พึ่งพาองค์ความรู้ (Knowledge Intensive Product) ที่มาจากงานวิจัยและนวัตกรรม

            ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบัณฑิตให้มี Soft skills เช่น มีทักษะผู้นำ ทักษะผู้ประกอบการ มีกระบวนการทางความคิด (Mind set) มีจิตสาธารณะ และสุดท้ายคือ มีทักษะด้านภาษาและไอที เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่า เป็นการสอนที่ทำให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในการทำงาน และการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21

            มุมมองของ ท่านศ.คลินิก นพ.อุดม สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของ “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” ที่ได้ริเริ่มโครงการวิจัยมาตรวัดความสุขคนทำงาน HAPPINOMETER มาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้การสนับสนุนของ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” (สสส.) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขให้คนทำงานเอาไปสร้างแรงผลักให้องค์กรมีผลิตผลที่ดีขึ้น ท้ายที่สุดสามารถแบ่งปันผลประกอบการที่ดี ไปสร้างความสุขร่วมกัน ทั้งคนทำงานและเจ้าของบริษัท

            สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พัฒนาแนวคิด HAPPINOMETER จนกลายเป็นโมเดลการทำงานที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การดูแลของ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยฯ ในเครือ เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทั้งทางด้านทักษะในงาน (hard skill) และทักษะในการใช้ชีวิต (soft skill) คนทำงานสามารถ “คิดเป็น” สร้างเครื่องมือเป็น เอาไปใช้ทำได้จริง “ทำเป็น” และวัดผลสำเร็จเป็น จน “เห็นผล”

            เมื่อไม่มีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่าง ‘การทำงาน’ กับ ‘การเรียนรู้’ เพราะโดยเนื้อแท้แล้วคนเราล้วนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การลองผิดลองถูก เรียนรู้ไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดนวัตกรรม เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ที่มาจากการลงมือทำหน้างาน กลายเป็นวงจรของการเรียนรู้ ที่ต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่กับที่ ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นวัฒนธรรม คือ “ทำจนชิน” สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม และ ประเทศ ในที่สุด

            HAPPINOMETER เป็นอีกก้าวเล็กๆ ของศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่พยายามเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน และเดินเข้าไปหาคนทำงานในองค์กรมากขึ้น สิ่งที่ศูนย์วิจัยฯ มอง ไม่ใช่เป็นต้นทางของการส่งมอบความรู้ในตัวคนไปให้ภาคธุรกิจ แต่มองตลอดเส้นทางชีวิตของคน แต่ละช่วงวัย ที่พยายามสร้างความสำเร็จทั้งในงานและชีวิต

          ในวันที่เส้นแบ่งระหว่างการเรียนรู้และการทำงานขาดผึงไปนานแล้ว ในยุคที่ทุกอย่างหาได้จากกูเกิล

 

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก pixabay.com

 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com