:: "เน็ต"ช่วยเติมเต็มความสุขทางใจผู้สูงอายุ
   วันที่ 10 พ.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 589 ครั้ง |

เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกำลังเปลี่ยนสังคมจีน โดยเฉพาะผลกระทบต่อบรรดาผู้สูงอายุ งานวิจัย “ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อความสุขทางใจของผู้สูงอายุชาวจีนในเมืองใหญ่” ชี้ว่า มีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งได้เปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับคนอื่น พยายามปรับสไตล์การทำงานให้เข้ากับผู้คน และใช้เทคโนโลยียุคใหม่นี้มาจัดการกับชีวิตตัวเอง

จากผลสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบรรดาผู้สูงอายุใน 10 เมืองใหญ่ของจีน ปี 2559 โดยสุ่มตัวอย่าง 3,274 คน ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่า

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท่องเน็ตใน 10 เมืองใหญ่ของจีน
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่

นานกิง (63.18%)
ปักกิ่ง (62.72%)
ฮาร์บิน (57.07%)
หวูฮั่น (54.63%)
ซีอาน (53.43%)
ฉงชิ่ง (52.94%)
เทียนจิน (51.00%)
กวางโจว (50.98%)
เซินเจิ้น (49.75%)
และเซี่ยงไฮ้ (49.41%)


ผศ.ดร.จิง หวัง (Jing Wang) จาก Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) กล่าวว่า โซเชียลแอพที่ผู้สูงอายุใช้งาน 3 อันดับแรกคือ วีแชท (49.35%) คิวคิว (15.39%) และไมโครบล็อก (6.07%)

            โดยจะใช้โซเชียลแอพเพื่อหาข้อมูล (69.43%) หาความรู้ (54.29%) ขยายเครือข่าย (40.52%) หาเพื่อนเก่า (39.41%) หาโอกาสใหม่ๆ (17.36%) และหารายได้ (7.41%)     

          “โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาชดเชย ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปติดต่อเพื่อนฝูงได้ง่ายขึ้น ครอบครัวเพื่อนฝูง หรือลูกหลานที่ห่างกัน ก็ได้อาศัยเป็นช่องทางติดต่อกัน”

            ผลวิจัยนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมแชทเหล่านี้ จะมีโอกาสเหงามากกว่าคนที่ใช้งาน และผู้สูงอายุที่ชอบเล่นแชทส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่อายุยังไม่มากนัก และมีระดับการศึกษาดี

          “ผลกระทบของเน็ตในมิติของความสุข ส่งผลดีต่อความพึงพอใจในชีวิต และส่งผลกระทบต่อคนที่ไม่ได้ใช้ จะเหงามากกว่า โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ลูกโตและออกจากบ้านไปหมดแล้ว การใช้เน็ตทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับลูกหลานมากขึ้น มีกำลังใจดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น เหงาน้อยลง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงอาจต้องการโปรแกรมแชทไว้ติดต่อกับคนในครอบครัว”

            งานวิจัยยังอีกระบุว่า ก่อนที่สังคมจีนจะเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต ผู้สูงอายุจะห่างเหินจากสังคม แต่พอมีอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกหลาน และการได้รับสนับสนุนทางจิตใจ ที่ส่งผลอย่างมากต่อความสุขทางใจของผู้สูงอายุในเมือง

            อย่างไรก็ดี งานวิจัยยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เพราะสำรวจกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ของจีน ซึ่งไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของบรรดาผู้สูงอายุในจีนได้

 

เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการนานาชาติ วันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 “Happiness in Asian Context” หัวข้อบรรยาย “The Impact of Internet on the Social Wellbeing of the Elderly in Urban China” จัดโดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ
 


The Impact of Internet on the Social Wellbeing of the Elderly in Urban China 
[Jing Wang]
As the internet became universalized in urban family, the elderly became involved in internet life. From instrumental effects to the social wellbeing effects, there are mainly two pathways.Firstly, because the younger generation is the richest in knowledge of the internet, the elder generation has a knowledge-deficit. This has created a cultural-reverse between the two generations as they construct new communication channels via Social App. Besides that, the adult children often buy products online for their parents. Even if their parents cannot use the internet, they can benefit from the conveniences and pleasures of information technology. 

Secondly, the range of social communication has been extended in internet life. The elderly participate actively in the virtual community, and this has changed the structure of life opportunity. Previously, the vast majority of the elderly were excluded from the mainstream society due to various conditions. Currently, they have regained the social rights in the virtual community. Due to the internet, they can participate in collective activity, which gives the elderly a sense of self-control in their lives.

Generally speaking, the internet has had a positive effect on the urban elderly, enabling the elderly to participate actively in mainstream society, which also supports the goal of active aging in the modern aging society.
  

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com