:: สุขภาพการเงินของคนทำงาน
   วันที่ 04 พ.ค. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 2184 ครั้ง |

           “เงิน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนเรามีความสุขในการใช้ชีวิต เราใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบ อาหารสุดแสนอร่อยสักมื้อ หรือทริปการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ดังนั้นการใช้จ่ายเงินเพื่อตอบสนองความสุขและความต้องการของตนเองจึงไม่ใช่เรื่องผิด หากเรายังสามารถบริหารจัดการเงินในกระเป๋าของเราได้  

           ลองมาดูกันว่าสุขภาพการเงินของคนทำงานในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร

          เมื่อพูดถึงการบริหารจัดการเงิน แน่นอนว่า เรื่องการผ่อนชำระหนี้สินจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึง จากข้อมูลผลสำรวจความสุขคนทำงานในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ในมิติด้านสุขภาพเงินดี) ของศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า คนทำงาน เจน วาย: Gen Y (อายุระหว่าง 25 – 34 ปี) มีความรู้สึกว่า การผ่อนชำระหนี้สินเป็นเรื่องที่สร้างภาระหนักมากให้แก่ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 45.6 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนทำงานเจนเนอเรชั่นอื่น นอกจากนั้น คนทำงาน Gen Y ร้อยละ 48.0 ยังมีการผ่อนชำระหนี้สินที่ไม่ตรงเวลาในบางครั้ง อีกทั้ง ร้อยละ 44.9 ยังมีความรู้สึกว่า รายจ่ายของตนเองมีมากกว่ารายรับ ส่วนด้านการมีเงินออม คนทำงาน Gen Y เป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินออม สูงถึงร้อยละ 49.5

            ความตรงต่อเวลาในการผ่อนชำระหนี้สิน ความรู้สึกต่อรายรับรายจ่ายของตนเอง และการมีเงินออมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินของแต่ละคน จากสถานการณ์ด้านการเงินของคนทำงานข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนทำงาน Gen Y เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพทางการเงินไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเงินออม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างนิสัยและความมีวินัยในด้านการบริหารจัดการเงิน

           อย่างไรก็ตาม คนทำงาน Gen Y ถือได้ว่า เป็นช่วงอายุของการเริ่มต้นในหลายๆ ด้าน เช่น การเริ่มต้นชีวิตการทำงาน หรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตนเอง ดั้งนั้นการฝึกวินัยด้านการบริหารจัดการเงินจึงเป็นสิ่งที่ คนทำงาน Gen Y ต้องรับมือ!


Download File

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com