:: องค์กรแห่งความสุข = (ผลิตผล+บรรยากาศ)2
   วันที่ 18 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 480 ครั้ง |

         เราอยู่กับองค์กรแบบมั่วๆ มานานพอสมควร อีก 20-30 ปีข้างหน้า การแข่งขันทางธุรกิจที่ยังอีกยาวไกล องค์กรต้องมีอาวุธไปรบ องค์กรแห่งความสุขจึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ที่ไปตอบโจทย์การเตรียมคน การสร้างองค์กร และการเปลี่ยนทัศนคติของคน

                 สังคมการทำงานกำลังเปลี่ยนผ่านตามยุคสมัย คนรุ่นพ่อรุ่นแม่คิดทุกอย่างเพื่อลูก แต่คนรุ่นลูกครุ่นคิดเรื่องตัวเองมากขึ้น คนทำงานรุ่นใหม่มองว่ารายได้กับสิ่งที่อยากได้คนละทางกัน ทำให้มีคนทำงานไม่น้อย ที่ยังจัดการกับชีวิตตัวเองไม่ได้ องค์กรแห่งความสุขจึงเป็นอีกกลไกที่เข้ามาตอบโจทย์

                 สิ่งที่จะได้จากการเป็นองค์กรแห่งความสุข ไม่ใช่แค่เรื่องของผลิตผล (productivity) ที่เพิ่มขึ้น แต่จะเป็นบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนและองค์กร สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข

 

                                                                  - นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

                                                              ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เรียบเรียงจาก งาน Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 1 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า จัดโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 201 สสส. ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  hfocus.org                                       

    

 

 

                                  

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com