:: ความสุขของคน เพิ่มคุณภาพของงาน
   วันที่ 17 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 532 ครั้ง |

            “ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร อยู่ที่ตัวคน องค์กรจึงต้องมีคนคุณภาพ ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดเมื่อคนเรามีความสุข”

            สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บอกว่า เพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพของงาน จึงเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความสุข

            “ความสุขเราเลือกได้ อยากจะทุกข์ อยากจะสุข อยากจะสลด หรืออยากจะสดใส อยากเดินหน้าถอยหลัง หรืออย่างไร ชีวิตเราใช่ของใครเลือกได้เอง” เขายกบทกลอนความสุขเลือกได้ ใครๆ ก็เข้าถึงได้ อยู่ที่ตัวเราจะเลือกหรือไม่

            การทำความเข้าใจกับตัวเองว่า เราเป็นผู้กำหนดว่าจะสุขหรือจะทุกข์ จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้มากขึ้น เพราะโดยธรรมชาติแล้ว คงไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของความทุกข์ แต่ทุกวันนี้ที่คนเราทุกข์ซ้ำซาก เพราะเป็นทุกข์ที่เราไม่ได้เตรียมตั้งรับ

            ดังนั้น ถ้าเราเริ่มตุนความสุขไว้เป็นเสบียงกรัง รับมือกับความทุกข์ที่พร้อมมาได้ทุกเมื่อ การสร้างความสุขโดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง เป็นการลงทุนครั้งเดียวที่เก็บดอกผลได้ยาวนาน

            “เราอยากมีความสุข เราอยากได้ผลงาน แล้วความพร้อมแต่ละคน มีมากน้อยแค่ไหน ความสุขเรารู้ว่าเรามี แต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกไปได้อย่างไร กระบวนการถ่ายทอดความสุขที่ง่ายที่สุดคือ การยิ้ม เราสามารถเผชิญกับทุกสิ่ง อย่างผาสุกด้วยรอยยิ้ม โดยไม่ต้องไปสนใจถึงผลลัพธ์ ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องรู้ ให้รู้เพียงแค่ว่า สิ่งที่เราทำดีที่สุดในวันนี้ ผลลัพธ์เกิดขึ้นดีแน่ในวันหน้า ไม่มากก็น้อย”

            เขาบอกอีกว่า นอกจากรอยยิ้มจะเป็นใบเบิกทางสร้างสุขแล้ว การสะสมองค์ความรู้จากข้างใน จะทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ และสร้างให้เกิดประโยชน์กับคนรอบข้างได้ ถึงวันหนึ่งที่ใจเราพร้อม เราสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่เรามี ไปสู่สิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นได้

            “ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จคือตัวเราที่มีความสำคัญ แล้วเปลี่ยนสิ่งที่เรามี เป็นความสำเร็จเพื่อคนอื่นได้ จะเป็นความสำเร็จที่สร้างความสุขกลับมา ความสุขจะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ในกระบวนการทำงาน คนเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขได้ สร้างองค์กรที่เป็นประโยชน์กับทุกคนได้”

            การวัดผลความสุขที่เราแบ่งปันให้คนรอบข้างและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร เขายกคำคมชวนอมยิ้มว่า

            “หน่วยวัดความรักคือ ชั่วชีวิต หน่วยวัดความคิดคือ ผลงานที่สร้างสรรค์ หน่วยวัดความรู้คือ ความตั้งใจในการแบ่งปัน หน่วยวัดความฝันคือ ความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหมดแรง”

          คนเราสามารถให้ความสุขกับตัวเองได้ทั้งชีวิต พลังงานความสุข ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และคุณลักษณะพิเศษของความสุขคือ นอกจากสร้างได้เองแล้ว ยังแบ่งปันได้ด้วย เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม...

 

เรียบเรียงจาก งาน Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 1 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า จัดโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 201 สสส. ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com