:: R2H ภาคีเครือข่ายภาคเหนือ
   วันที่ 08 พ.ย. 2555 | จำนวนผู้เข้าชม 477 ครั้ง |

8 พฤศจิกายน 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน” (Routine to Happiness: R2H)

ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่


Download File

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com