:: การประชุมและถอดบทเรียนโครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร ณ โรงแรมเอเชีย
   วันที่ 23 ม.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง |

วันนี้ 23 มกราคม 2562
คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการ
สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมการประชุมและถอดบทเรียนโครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร”
โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการ
พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY FAMILY
เป็นผู้จัดและดำเนินการ
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com