:: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร ณ มหาลัยพิบูลสงคราม
   วันที่ 14 ม.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 405 ครั้ง |


รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
สำหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”
โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY 
ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562
ณ ห้องวังพิกุล 1-2 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com