:: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   วันที่ 14 ม.ค. 2562 | จำนวนผู้เข้าชม 425 ครั้ง |

ยินดีต้อนรับเหล่านักสร้างสุขทุกท่านนะคะ วันนี้ (10-11 มกราคม 2562) เรามาขับเคลื่อนความสุขกันที่มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง ที่เป็นหัวเรือสำคัญในการร่วมสร้างสุขให้กับมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะคะที่เรามาสร้างสุข

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com