:: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร ณ ชะอำ
   วันที่ 27 พ.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 391 ครั้ง |

 

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขในการทำงาน” (Routine to Happiness:R2H) โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2561 ณ ห้องลีลาวดี 2-3 โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี


Download File

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com