:: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   วันที่ 18 พ.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 375 ครั้ง |

อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร” โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

 


Download File

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com