:: อบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   วันที่ 31 พ.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 468 ครั้ง |

ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นำคณะบุคลากร มหาวิทยาลัย

เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร”  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีมงาน HAPPINOMETER  ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

       

 

       

 

      

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com