:: ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “สปสช. สู่องค์กรแห่งความสุข”
   วันที่ 05 เม.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 429 ครั้ง |

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีมงาน HAPPINOMETER จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “สปสช. สู่องค์กรแห่งความสุข” ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com