:: R2H - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
   วันที่ 29 มี.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 491 ครั้ง |

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน - Routine to Happiness:R2H”
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ “WISHING TREE RESORT” อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ อาจารย์วรรณี หุตะแพทย์ เป็นวิทยากร ตลอดงาน

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com