:: โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นฯ ร่วม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
   วันที่ 28 ก.พ. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 589 ครั้ง |

วานนี้ (28 ก.พ. 61) รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะทำงาน โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้จัดเสวนาย่อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว" ซึ่งจัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สสส. ระหว่างวันที่ 27-28 กพ. 61 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวตามองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น : รูปแบบ เครื่องมือและการขับเคลื่อน การสร้างครอบครัวอบอุ่นในองค์กร” และนำเสนอผลเบื้องต้นจากการสำรวจครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ตามด้วยการเสวนาร่วมกันจากภาคีเครือข่าย ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นในองค์กรแห่งความสุข”

โดยมี "ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล" ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย : การสูงวัยของประชากรพลิกสังคม"

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com