:: บรรยาย"องค์กรแห่งความสุข:HAPPINOMETER" บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์
   วันที่ 22 ก.พ. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง |

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต บรรยายเรื่อง "องค์กรแห่งความสุข:HAPPINOMETER"

ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมแมริออท จ.ระยอง 

โดยหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันกรอกแบบสำรวจ HAPPINOMETER

เพื่อวัดระดับความสุขของคนในองค์กรอีกด้วย

  

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com