:: อบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   วันที่ 12 ก.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 437 ครั้ง |

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต เป็นวิทยากร

ในการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านบุคลากร 

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com