:: พิธีลงนามระหว่างสถาบันวิจัยประชากรฯ กับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   วันที่ 06 ก.พ. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง |

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย (HAPPINOMETER)

ไปพัฒนาเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ในการวัดความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ระหว่าง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          

          

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com