:: R2H นิสสันลีสซิ่ง
   วันที่ 20 มิ.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 522 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER ร่วมกับ นิสสันลีสซิ่ง

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

(Routine to Happiness – R2H)”

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขการทำงาน

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

 

ณ ห้องประชุม 414   ชั้น 4   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

       

 

 

       

 

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com