:: R2H สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
   วันที่ 01 มี.ค. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 507 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER

ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H)”

หลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมโรงแรม 42C อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

      

 

 

      

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com