:: มอบของรางวัลการตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER มหาวิทยาลัยมหิดล
   วันที่ 06 มิ.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 852 ครั้ง |

มอบของรางวัลการตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการ โครงการ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง หัวหน้าโครงการ “การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งเป็นประเทศไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้กับคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน ที่มีการตอบแบบสำรวจความสุขและความผูกพันองค์กร ปี พ.ศ. 2559 มากที่สุด 10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่ 1 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

             

ลำดับที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย

             

ลำดับที่ 3 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

             

ลำดับที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์

             

ลำดับที่ 5 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

             

ลำดับที่ 6 วิทยาลัยการจัดการ

             

ลำดับที่ 7 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

             

ลำดับที่ 8 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

             

ลำดับที่ 9 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

              

ลำดับที่ 10 วิทยาลัยศาสนศึกษา

               

 

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com