:: R2H สามพรานริเวอร์ไซด์
   วันที่ 03 มี.ค. 2557 | จำนวนผู้เข้าชม 455 ครั้ง |

3-4 มีนาคม 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Routine to Happiness - R2H

"รวมพลังสานสร้างสวนสามพรานแห่งความสุข" สำหรับ นักสร้างสุขสามพรานริเวอร์ไซด์

ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com