:: จัดอบรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่1
   วันที่ 05 มิ.ย. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER

ร่วมกับ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จัดอบรม : “โครงการเสริมสร้างนักสร้างสุของค์กร (Happy Workplace Promoter)” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประมาณ 60 คน

 

       

 

 

        

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 536  (คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com